Välkommen till Borgholms kommuns matematiknätverk

 

             

 

  

      Oss kan ni räkna med!

Matematiknätverket i Borgholms kommun består av matematikintresserade pedagoger från alla skolor och alla stadier. Nätverket träffas ett par gånger per termin och har som mål att utveckla matematikundervisningen och skapa en samsyn mellan de olika enheterna i Borgholms kommun.

Denna hemsida är tänkt som vår egen lokala aktivitetsbank, med bl.a aktiviteter och metodiska tips  för arbete i enlighet med läroplanens förmågor. Här finns också protokoll från våra nätverksträffar, litteratur- och länktips

Titta in och ta del av vårt arbete!

webmaster: Clas Asp klas.asp@utb.borgholm.se