www.ncm.gu.se Nationellt Centrum för Matematikutbildning. En fantastisk hemsida med ofantliga mängder av kunskap, forskning, tips och idéer för alla som undervisar i matematik eller är intresserade av ämnet. Vi har länkat till mycket material på deras hemsida. NCM:s uppgift är att stödja utvecklingen av matematikutbildning i förskolan, i det obligatoriska och frivilliga skolväsendet och inrättades genom regeringsbeslut i januari 1999.

 

     MULT  www.haraldsserver.dyndns.org:8080/mult/ En sida för dom som vill öva på multiplikationstabellen.

 

 

 www.lektion.se

 

Här finns massor av tips på matematiklektioner och aktiviteter.
Project Logo  http://mathematicscentre.com/ Task centre är originalet till det som på svenska kom att heta mattegömmor, dvs matteproblem som kan jobbas med och diskuteras på många nivåer.

 

 www.smal-matte.com

 

Sveriges MatematikLärarförening, SMaL, är en förening för alla som undervisar i matematik från förskola till högskola och universitet.           "Genom lokalavdelningar, sommarkurser, medlemsbladet och denna hemsida arbetar vi för att förbättra matematikundervisningen för alla." 

 

Logotyp: Länkskafferiet  www.lankskafferiet.org/     Länkskafferiet administeras av Umeå universitet. Massor av länkar för alla ämnen.

 

 www.mrnussbaum.com Massor av mattespel (även andra ämnen)

 

 www.bbc.co.uk/gcsebitesize/maths/ Engelska BBC (British Broadcasting Corporation) har mycket material att jobba med.
   webbmatte.se webbmatte.se är ett gratismaterial i matematik för åk 6-9, samt matematik A på gymnasiet. Materialet finns på åtta språk.
Skolverkets logotyp  skolverket.se Här finns bl.a alla våra styrdokument.

 

        PRIM-gruppen, forskningsgruppen för bedömning av kunskap och kompetens  www.prim-gruppen.se PRIM-gruppen skapar våra nationella matteprov och på deras hemsida hittar man bl.a tidigare prov i deras provbank.
PRIM-gruppen bildades 1984 och är en forskningsgrupp vars främsta fokus är bedömning av kunskap och kompetens. Gruppen utvecklar olika instrument för bedömning och utvärdering samt genomför bland annat kurser, kompetensutveckling och utvärderingar. Verksamheten bidrar även till ny kunskap inom bedömningsområdet.
 

Kul Matematik - logotype

  

 

   
    matteva www.skolresurs.fi/matteva/index.html Matteva är en website med övningar, spel och aktiviteter att använda i matematik-undervisningen.                      Kräver Flash Player
www.skolinspektionen.se

Skolinspektionen har  tillsyns- ansvar över förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning.

www.nrich.maths.org/public The NRICH Project aims to enrich the mathematical experiences of all learners....On our website you will find thousands of our free mathematics enrichment materials (problems, articles and games) for teachers and learners from ages 5 to 19 years.
Åk 1-3

www.skolverket.se/prov_och_bedomning/ovrigt_bedomningsstod/2.1193/2.1312/diamant-1.111287

Åk 4-6

www.skolverket.se/prov_och_bedomning/ovrigt_bedomningsstod/2.1195/diagnosmaterial-och-analysschema-arskurs-6-9-1.106463

Diamant är ett diagnostiskt material i matematik för grundskolans tidigare år. Tanken med diagnoserna är att de ska användas för att kartlägga hur långt eleverna kommit i sin kun-skapsutveckling i matematik. Denna kunskap är väsentlig vid planeringen av undervisningen som har till syfte att skapa goda förutsättningar för elevers måluppfyllelse.

 

  www.skolverket.se/prov_och_bedomning/ovrigt_bedomningsstod/2.1195/diagnosmaterial-och-analysschema-arskurs-6-9-1.106463  
matteboken

 

www.matteboken.se Matteboken.se är ett verktyg för att studera matte här på nätet. Vi hoppas att du ska få användning av materialet, videolektionerna, räkneövningarna och forumet.
http://www.elevspel.se/bilder/elevspel-300x73.png www.elevspel.se  

Välkommen till elevspel! Vi har spel som barnen i skolan tycker är roliga samtidigt som de lär ut kunskap. Lärande ska vara kul! Här finns många förslag på roliga och pedagogiska spel för skolbarn i grundskolan.

 

    Mattecentrum är en ideell förening som helt gratis hjälper över 150 000 barn och ungdomar att förbättra sina kunskaper i matematik. Vi arrangerar öppna räknestugor i 24 städer och erbjuder hjälp på internet via matteboken.se.