LITTERATURTIPS:

Problemlösning och matematisk modellering Problemlösning och matematisk modellering

Matematik kan beskrivas som en abstrakt och generell vetenskap för problemlösning och metodutveckling. För eleven handlar det om att lära sig använda matematiska modeller som inte bara löser enstaka problem, utan modeller som kan modifieras och generaliseras till att lösa olika problem och nya typer av problem.

Den här boken visar hur man kan arbeta med problemlösning och matematisk modellering i alla årskurser. Boken vänder sig till blivande och verksamma lärare på grundskola och gymnasieskola.      Kan beställas på www.gleerups.se

ISBN13: 9789140692078

 

 

 

 

Matematik – ett grundämne
Matematik – ett grundämne tar upp undervisning för elever i åldern 6–10 år. Som i tidigare NämnarenTEMA-böcker har redaktionen valt artiklar från Nämnaren – med tanke på kursplanen enligt Lgr 11. Dessa har uppdaterats, ibland översatts och kompletterats med nya artiklar från aktuell forskning och idérikt utvecklingsarbete. Fokus är hur alla elever i förskoleklass och i åk 1–3 ska få möta grundläggande matematik på ett meningsfullt sätt.

Kan beställas på www.ncm.gu.se

Matematikverkstad – En handledning för att bygga, använda och utveckla matematikverkstäder
Ett laborativt arbetssätt med utgångspunkt i en matematikverkstad är ett sätt att få variation i matematikundervisningen. Denna handledning är     en resurs för alla lärare, och skolledare, som vill bygga en matematikverkstad på den egna skolan. Boken ger förslag på laborativt material       och hur det kan skapa länkar mellan konkreta aktiviteter och abstrakt tänkande och förslag på arbetssätt som passar i en matematikverkstad.
Boken har tagits fram med stöd från Myndigheten för skolutveckling.                                                                                

Kan beställas på www.ncm.gu.se

Hur många prickar har en gepard? Unga elever upptäcker matematik
Matematik är lustfyllt att utforska för både elever och lärare! Det framgår av denna bok med exempel från två lärares 20-åriga samarbete om undervisning i tidiga skolår. Upplevelser presenteras med autentiska bilder, berättelser och motiv. Elever och lärare gör upptäckter av matematik i natur, omvärld, konst, arkitektur och litteratur. De utforskar former och mönster i tal och rum och i tankar och fantasi. Lärarnas och elevernas erfarenheter från utmanande aktiviteter, samtal och problemlösning presenteras med 350 illustrationer, i foton, elevtexter och elevlösningar. Boken är tänkt att inspirera lärare, studenter, lärarutbildare, politiker, ja alla med intresse att diskutera och utveckla unga elevers lust för och lärande i och om matematik.  

Kan beställas på www.ncm.gu.se

ISBN: 978-91-85143-07-8
 

 

Familjematematik - Hemmet och skolan i samverkan

I NCM-rapporten Hög tid för matematik beskrivs på sid. 31 bland annat vikten av föräldrars engagemang i sina barns matematikutbildning.  Där ges även förslag på satsningar som bör göras. Allt önskvärt är ännu inte gjort, men boken problematiserar flera av förslagen och ger även exempel på hur samverkan kan genomföras. Boken vänder sig till skolbarnsföräldrar och grundskollärare.                                                                   Kan beställas på www.ncm.gu.se

 

uppslagsboken.jpg
 
Uppslagsboken
Uppslagsboken innehåller 50 utvalda matematikaktiviteter för grundskolan och början av gymnasieskolan. De har valts och redigerats med tanke på kursplanernas "Mål att sträva mot". Uppslagen utgår i många fall från lektionsförslag som publicerats i Nämnaren under rubriken Uppslaget. Varje Uppslag är enkelt att använda direkt i matematikundervisningen men idéerna kan också förändras och anpassas till innehåll, elever eller klasser. Till stöd för detta finns förslag på variationer, fördjupning och litteratur. Se även Nämnarens webbplats. Boken är tänkt att ge inspiration för den enskilde läraren och för lokal skolutveckling. Uppslagsidéerna kan prövas, diskuteras, utvecklas och fördjupas i arbetslag och vid ämnesseminarier.       Kan beställas på www.ncm.gu.se

 

Matematik i skolan : didaktik, metodik och praktik Matematik i skolan är utformad som en handbok vid undervisning i matematik och studeras lämpligen i direkt  anslutning till att ett moment behandlas i skolan. Den är en bearbetad version av den tidigare utgivna metodikboken " Matematikmetodik i grundskolan", som har använts    som kursbok vid flertalet lärarhögskolor.
Häftad. Bengt Anderberg Läromedel 2007.
ISBN: 9197056375 / 91-970563-7-5
EAN: 9789197056373
 
Nämnaren

En tidskrift som ges ut av NCM. En källa till inspiration och kunskap om vad som hänt och vad som är på gång inom matematikundervisningen. Nämnarenprojektet skall stödja och medverka till en förbättrad matematikutbildning inom barnomsorgen, i grundskolan, gymnasieskolan, vuxenutbildning och lärarutbildning. Nämnaren skall sträva efter goda kontakter med forskare och läsare för

  • att utveckla, publicera och kommentera beskrivningar och resultat från lärares beprövade erfarenhet, från utredningar och vetenskapliga studier av utbildning i matematik på olika stadier och platser i Sverige.
  • att följa och rapportera om den internationella utvecklingen av matematikundervisningen, speciellt i Norden.
  • att utveckla ett professionellt språk och ett professionellt förhållningssätt till kunskaps utveckling bland alla som arbetar med matematikutbildning.

                                                                                                                                                                                      

Kan beställas på www.ncm.gu.se

 

Förstå och använda tal – en handbok
Att kunna förstå och använda tal är en betydelsefull kompetens i dagens samhälle, något som alla elever måste få möjlighet att utveckla. Boken behandlar progressionen i undervisning om tal och räkning med betoning på taluppfattning. Samtal, laborativt arbete, undersökningar av tal och gemensamma diskussioner är viktiga inslag i det arbetssätt som rekommenderas. Utveckling inom 22 områden behandlas och underlag för att genomföra översiktstest med klassen eller grupper av elever ingår. Testen finns på nio nivåer och dessutom finns underlag för att genomföra intervjuer med eleverna vid skolstarten. Förstå och använda tal är speciellt inriktad på kritiska punkter som vi vet att många elever får problem med. Exempel ges på vanliga svårigheter och missuppfattningar. Dessa diskuteras och följs av allmänna och detaljerade förslag för undervisningen. Materialet har utvecklats av Alistair McIntosh, Tasmaniens universitet, och bygger på forskning och lång erfarenhet av arbete med elever och lärare. Det har sedan bearbetats och anpassats för svenska förhållanden. Boken har getts ut med stöd från Myndigheten för skolutveckling. Till boken hör också en CD, där testen finns som kopieringsunderlag.

ISBN: 978-91-85143-13-9.                                                              Kan beställas på www.ncm.gu.se

 

 
Räkna med mig

Mattegåtor är kul! Problemens art och svårighetsgrad varierar i den roliga boken Räkna med mig!, från enkla gissningar till ganska avancerad problemlösning. Ibland gäller det att tänka logiskt eller att räkna. Ibland gäller det att finna mönster och regelbundenheter hos tal och geometriska figurer. Men det handlar aldrig om att vara snabbast. Det är mycket roligare om man får ta god tid på sig, fundera och pröva olika möjligheter. Och göra det tillsammans med andra.
Kristin Dahl har i många år arbetat som vetenskapsjournalist på tidskriften Forskning och Framsteg. Hon har skrivit flera böcker om matematik för barn. ISBN: 9789150105247    Kan beställas på www.alfamedia.se 
 

  

Ska vi leka matte?

Mycket av det som Anton och Julia gör är faktiskt rena matten. De hoppar hage, målar clowner, gör godis och leker gissningslekar. De hjälper varandra att hitta lösningar. För ibland är matte lite finurligt. Men det är ju det som är spännande också. Kristin Dahls tredje mattebok vänder sig till de yngre barnen, från sex år och uppåt. Perfekt för familjen att leka tillsammans.

ISBN: 9789177127352                                                                   Kan beställas på www.alfamedia.se
 


 
Kul med matte är en uppföljare till den populära boken Ska vi leka matte, men vänder sig till de något yngre barnen. Kul med matte är rolig för barn från cirka fem år. Boken passar utmärkt att använda i 6-årsverksamheten och i lågstadiet, men det är framförallt en bok med lekar att göra hemma tillsammans med en kompis eller en vuxen. Poängen är att det ska vara roligt. Känslan för matte får man på köpet. I boken finns lekar som handlar om att mäta och väga; att sortera leksaker på olika sätt; para ihop skorna i hallen; klä på en pappersdocka kläder i olika färgkombinationer; rita fina cirklar med hjälp av ett häftstift, ett snöre och en penna; undersöka hur mycket toapapper det går åt hemma under en vecka; spela kort och mycket, mycket mer.

Utkommer den 29 september 2009.
ISBN: 9789150109498  Kan beställas på www.alfamedia.se
 

  
Att lära in Matematik ute vänder sig till elever i i åk F-9. Boken ger dig som lärare inspiration till att använda utomhuspedagogiken för att komplettera den vanliga undervisningen. Här får du konkreta förslag hur du kan lägga upp dina lektioner. Boken är rikt illustrerad. Författarna är aktiva naturskolelärare med stor erfarenhet av utomhuspedagogiskt arbete

Författare: Kajsa Molander, Per Hedberg, Mia Bucht, Mats Wejdmark, Robert Lättman-Masch
ISBN 91-631-7462-6
140 sidor, häftad
Format: 170*240 mm
Kan beställas på  www.websitefolder.net/allatidersteknik/Shop.asp

Rika matematiska problem

Det här är en bok om hur man kan använda problemlösning i skolans matematikundervisning på olika nivåer. Hur känner man igen ett "rikt problem"? Hur anpassar man problemet till olika elevers enskilda förutsättningar? Genom kreativa exempel visar författarna hur en lämpligt upplagd problemlösning kan vara ett sätt att nå kursplanernas mål och samtidigt skapa variation och arbetsglädje. ISBN 9147051507  Kan beställas på www.liber.se

Baskunskaper i matematik

Författarna analyserar i boken aktuella problemområden inom skolan i relation till aktuell pedagogisk litteratur samt ger en mängd konkreta exempel på hur inlärningsproblem kan uppstå och hur de kan lösas. Den röda tråden i boken är kontinuitet i planeringen, grundad på elevers tänkande från förskoleklassen till gymnasieskolan och på olika lärargruppers förståelse för varandras kompetens och arbetsuppgifter. Boken bygger på ett mångårigt forsknings- och utvecklingsarbete om matematikämnets didaktik. Den behandlar både teori och beprövad erfarenhet, vilket gör den lämplig som kurslitteratur vid lärarutbildningen samt i kompetensutveckling av lärare.

M Löwing, W Kilborn
ISBN: 9789144022178
Sidantal: 372                          Kan beställas på www.studentlitteratur.se

MediaTS

Blomma, blad, en miljard

Blomma, blad, en miljard

Matteköping är en fridfull liten stad men under den lugna ytan pågår en maktkamp. Linus Bladh äger blomsteraffären, men den går nog inte så bra, för han kan inte räkna. Sirkka Schöön har skönhetssalongen, men vill ha mer. Som Kapten Balans och Madame Ungefär utkämpar de matematiska superhjältestrider. Här gäller det att räkna rätt, annars tar Madame Ungefär över staden. Kapten Balans är den ende som kan stoppa henne och till sin hjälp har han herr Nahas, ett matematiskt geni. En serie som visar praktiska matematikstrategier. En del är lätta, andra är svårare, men alla fungerar

www.ur.se

MediaRamp om matematikS Ramp om matematik

Matematik finns överallt omkring oss och vi behöver den varje dag. Matematik kan dessutom vara riktigt rolig. Det är vad Ramp om matematik vill förmedla - på ett nytt och ungdomligt sätt. Varje program handlar om ett speciellt tema. Det förekommer även inslag om matematikhistoria. I "En stund med Sten" demonstrerar matematikpedagogen Sten Rydh ett matematiskt begrepp på sitt eget speciella sätt. Dessutom presenteras ett klurigt problem, och den överraskande lösningen.

www.ur.se

MediaKatten, musen, tiotusenT
Katten, musen, tiotusen

En busig mus vill leka med en katt som mycket hellre vill sova. Musen tänker på ett tal eller en form, men katten verkar inte vilja gissa trots alla ledtrådar han får. Musen berättar sagor där talet eller formen på något sätt har en framträdande roll. I programmen ingår också animationer och inslag där barn utför olika tester och experiment som har med matematik i vardagen att göra.

www.ur.se

MediaMatteburkarnaT
Matteburkarna

Om tolv burkar med olika innehåll som anknyter till talen 0-10 samt en tolfte burk som utgår från sången "En liten båt blir ofta våt". Hur ser burken ut? Vad kan finnas i? Ska vi öppna och kika? Burkarna och dess innehåll undersöks och räknas av 3-4 åringar som sedan hittar på en historia om föremålen som omvandlas till en animation. Serien utgår från det pedagogiska materialet som hör till boken "Matte på burk - en arbetsmetod för förskolan" av Annika Thisner.

www.ur.se

MediaS

Den omöjliga matematiken

En skådespelare i komedifacket som ägnar helgerna åt fotboll och gärna sitter på någon bar. En matematikprofessor från Oxford som älskar sitt ämne. Vad händer när de två möts? Kan den passionerade professorn tända ett intresse hos skådespelaren som tycker att matematiken är fasansfullt tråkigt? Ett program från BBC. Svensk text.

AV-media www.avmkl.se

Media S

Historien om 1

I begynnelsen var...Ett. Sedan kom två, tre och resten av gänget. Fast nollan väntade länge på att göra en sen - dock succéartad - entré. I datavärlden idag fungerar allt med hjälp av ettor och nollor, men så har det alltså inte alltid varit. Terry Jones berättar här både underhållande och insiktsfullt om hur siffror, räkning och matematik kom till. Filmen presenterar även de största mattegenierna genom tiderna, som bl.a. Pythagoras, Arkimedes, Leibniz, Fibonacci m fl. På dvd-n är filmen kapitelindelad för att underlätta undervisningen

AV-media www.avmkl.se

MediaS

Geometri 1

All matematik har sitt ursprung i att lösa praktiska problem - inte minst geometrin. Geometri används för att förbättra vår vardag, från markberäkningar till uträkningar av motorvägarnas kurvor. Filmen berättar översiktligt vad geometri är, vilka de vanligaste formerna är, om geometrin i konsten, men också om praktiska tillämpningar som t.ex. för GPS. Filmen har en meny och är indelad i avsnitt för att underlätta undervisningen.

AV-media www.avmkl.se

MediaS

Geometri 2

Mitt ibland oss finns ett mystiskt tal. Det gyllene snittet finns överallt, på de mest oväntade ställen... Geometri kan vara någonting magiskt, som en formel som finns överallt i naturen, i allt det vi ser. Filmen förklarar bl.a. vad det gyllene snittet är, vad fraktaler är och vad topologi innebär. Filmen har en meny och är indelad i avsnitt för att underlätta undervisningen.

   

 

 

 

Matematiktermer för skolan
 

Matematiktermer för skolan ersätter tidigare matematikterminologiska skrifter för skolbruk. I föreliggande bok definieras över 1700 matematiktermer, i många fall med exempel samt historiska eller etymologiska notiser.

Kan beställas på www.ncm.gu.se