Aktiviteter lämpade för utomhusbruk Kommentarer/Tips
Det stora gummibandshoppet med Barbiedockor

En "rik" laboration, passar från åk3 och upp till åk9!

 

Laborationen var med på pedagogiskt forum. Vi noterade att dockorna får inte vara för lätta i förhållande till gummibandens styvhet, då verkar värdena bli alltför varierande. Mycket trevlig övning!            Clas, Slottsskolan
Geometri på skolgården

Övningar för en solig dag.

 

 
   
Hoppa längd
Hoppa längd bidrar till att förbättra elevernas mätteknik med hjälp av måttband och ger ökad förståelse för längd uttryckt som decimaltal samt övar på begreppet skillnad. Behandlar decimaltal, längdenheter, skillnad.

 

 
HUR HÖGT ÄR HUSET?

En grupp- och klassaktivitet som delvis kan ske utomhus. Bra bilder kan man hitta i dagstidningar. NCM
 

 

 
Jättetangram

Tillsammans med slöjden tillverkas två tangrampussel av 2 skivor (1m x 1m)10mm tjock plywood. Låt sedan eleverna i grupper tävla om att lägga pussel så snabbt dom kan.

 

 
Mäta träd

Det finns många metoder att bestämma höjden på ett träd.                                       Här är några metoder att göra ute med sina elever.

 

"Jag gjorde det med en 7:a under en lägerskola. Jag trodde att den skriftliga instruktionen var nog, men det blev för mycket text och svåra ord. Jag tror man skall samla alla elever och gå igenom lappen tillsammans innan man delar upp sig och börjar leta träd."              Clas, Slottsskolan
Sångsnöret

För de yngsta barnen. De övas i antal, räkneorden och "noll". 

 

 
   
Utematte

Övningar om omkrets och area med Pythagoreisk krydda.

 

 
Längdbegreppet i förskolan