Förmågor

                             

 

Centralt                  

innehåll              

            

           

1

Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder

2

Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp

 

3

Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter

4

Föra och följa matematiska resonemang

5

Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

A-E. Taluppfattning och tals

         användning

 

         
        Tal A1 A2 A3 A4 A5

        Positionssystem

B1 B2 B3 B4 B5

        Bråk 

 

C1

C2

C3

C4

C5

        4 räknesätt

 

D1

D2

D3

D4

D5

        Potensform och prefix 

 

E1

E2

E3

E4

E5

F. Algebra 

 

F1

F2

F3

F4

F5

G. Geometri 

 

G1

G2

G3

G4

G5

H. Sannolikhet 

 

H1

H2

H3

H4

H5

I.  Statistik 

 

I1

I2

I3

I4

I5

J. Samband och förändring J1 J2 J3 J4 J5

K. Problemlösning

K1

K2

K3

K4

K5