A-E Taluppfattning och tals användning

 

               Tal

                    LPP åk 7-9 tal

 

               Positionssystem

               Bråk 

             LPP åk 7-9 procent med bråk

 

               4 räknesätt

 

               Potensform och prefix 

 

F. Algebra 

   LPP Algebra åk 7-9

 

G. Geometri

     LPP åk7-9 enheter och geometri

   LPP åk5-6 symmetri

   LPP åk4-6 vikt och volym

   LPP åk3-4 symmetri  

   LPP åk3-4 area

   LPP åk1-2 längd

   LPP åk1-2 vikt

   LPP åk1-2 mönster/symmetri

 

H. Sannolikhet 

     LPP åk 7-9 statistik och sannolikhet

 

I.  Statistik 

   LPP åk 7-9 statistik och sannolikhet    

 

J. Samband och förändring

   LPP åk 7-9 procent med bråk

   LPP Samband åk 7-9

 

K. Problemlösning