OM NÄTVERKET

 

REPRESENTANTER:

GÄRDSLÖSA SKOLA:                    Adam Bäckman

KÖPING SKOLA:                            Fredrik Bexell, Ing-Marie Widegren        

RÄLLA SKOLA:                              Katrin Svensson

SLOTTSSKOLAN:                           Clas Asp, Ola Holgersson

VIKTORIASKOLAN:                       Gunilla Gottfridsson, Helen Jonasson

ÅKERBOSKOLAN:                         Annika Modig, Anna Sahlström

 

SENASTE PROTOKOLLET

ENKÄT OM ELEVERS ATTITYD TILL MATEMATIK