Denna sida är ett projekt som drivs av matematiknätverket i Borgholms kommun.

Vi är många lärare i kommunen som undervisar i matematik och tillsammans har vi väldigt lång yrkeserfarenhet. Vi har alla under åren samlat på oss en bank av matematikaktiviteter att göra med eleverna, metoder att undervisa om matematik, laborativt material etc. Denna sida har som syfte att samla ihop allt detta material, hjälpa oss att dela med oss av sådant som vi tycker är bra till våra kollegor, ge tips om litteratur och andra sidor på internet. Målet är att alla kollegor i kommunen använder sidan regelbundet för att hämta inspiration och utveckla en varierad matematikundervisning, eller för att hitta laborativt material att låna av kollegor. Att många hjälper till att utveckla sidan genom att bidra med eget material är kanske en förutsättning för ett bra resultat.