Matematiksatsningen 2010 beviljade kommunen medel till genomförandet av 3 projekt:

                                          Matematiknätverket

Dokumentation från 8/3:

Åhörarkopia

Tankekarta

Multilink

Triangle mindmap

Anteckningar med länkar till aktiviteter

Övrig dokumentation

Enkät 2010

Enkät, 2010/2011 jämförelse

 

                                           Gärdslösa skola

                                           Runsten skola

 

Matematikutvecklaren i Borgholms kommun genomför besök på alla skolenheter för att diskutera pedagogiska frågor kring matematikundervisningen. Målsättningen är att på skolorna sätta igång utvecklingsprocesser med utgångspunkt från lärarnas behov och tankar. Målet är att på alla skolenheter tillsammans med lärare och skolledare upprätta en lokal matematikutvecklingsplan. En plan som följs upp med regelbundenhet. Här är de Lokala matematikutvecklingsplaner som hittills upprättats:

Köping skola

Viktoriaskolan

Åkerboskolan

Södra RO

 

 

Matematiksatsningen 2011 har kommunen ansökt medel från till 3 projekt:

Slottsskolan

Åkerboskolan 1-5

Åkerboskolan 6-9

 

I Borgholms kommun jobbar vi på flera skolor med att bygga upp matematikverkstäder.

"Matematikverkstad kan vara allt ifrån lådor eller skåp med laborativt matematikmaterial i klassrummet eller matematiksalen till en speciellt inredd lokal fylld med laborativt matematikmaterial, spel, litteratur etc. De lokala förutsättningarna varierar och varje skola får hitta sin egen lösning." NCM

Kortfattat handlar det om att:

  • Samla ihop befintligt matematikmaterial på skolorna.
  • Kontinuerligt komplettera med nytt material.
  • Sortera och systematisera.
  • Göra det lättillgängligt för alla på skolan.
  • Uppmuntra varann att använda och utvärdera tillsammans.
  • Våga undervisa utanför matteboken.
  • Väcka intresse och engagemang hos eleverna.
  • Öka måluppfyllelsen.