Aktivitetsprotokoll

       Skriv ut och fyll i när du använt en aktivitet från www.matematik.borgholm.se

       Skicka gärna en kopia till Clas så lägger han in kommentarer/tips på hemsidan.

 

       Laborationsblankett

     Skriv ut och låt eleverna fylla i när du genomför en laboration.

 

        Tankekarta för lärares planering av aktivitet    

    Representationsformer mall för eleverna

 

       Några exempel på blanketter för loggskrivande/ reflekterande:

    Arbetsinsats

    Veckoplanering

    Veckovärdering

    Utvärderingsblankett, generell

 

 

       Papper

    Prickpapper

    Isometriskt prickpapper

    NCM:s bank med mattepapper

 

        Formelblad (skolverkets)